Foto albums

Fit & Vitaal voor 60+

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de deelnemende kinderen:

 1. We gaan positief met elkaar om en letten op ons taalgebruik (er wordt dus niet gevochten, getreiterd en gescholden).
 2. We spreken positief over de ander en werken zo aan een goede sfeer in de groep.
 3. We sluiten niemand buiten.
 4. We noemen elkaar bij de voornaam en luisteren naar elkaar.
 5. We lachen elkaar niet uit en beoordelen niemand op uiterlijk.
 6. We blijven van de spullen van een ander af.
 7. Kleding die je draagt tijdens deelname aan activiteiten dienen aangepast te zijn aan de activiteit. Dus sport- of vrijetijdkleding tijdens sport en bewegingslessen, en kleding die vuil mag worden tijdens kunst en cultuur lessen.
 8. Hi5Ambacht is niet verantwoordelijk voor het verlies, diefstal of schade van / aan kleding en / of andere eigendommen. Wij raden je dan ook aan om kostbare spullen thuis te laten.
 9. Wanneer je je inschrijft voor een activiteit ben je niet automatisch aangemeld voor die activiteit, hier ontvang je een losse mail van Hi5Ambacht van.

Algemene voorwaarden voor de ouders/verzorgers:

 1. Kinderen hebben toestemming van hun ouders als zij het aanmeldformulier hebben ingevuld.
 2. Ouders zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte gegevens zoals telefoonnummers en mailadres, zodat wij u in geval van nood kunnen bereiken.
 3. Hi5Ambacht is niet verantwoordelijk voor het brengen en halen van kinderen voor een activiteit.
 4. Ouders geven bijzonderheden door, zowel medisch als psychologisch als dit van nut is voor het functioneren van het kind. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Denk hierbij een ziektes, doofheid, motorische stoornis, medicijnen ect. Deze informatie kan bij inschrijving in het veld: “opmerkingen” genoteerd worden.
 5. Als kinderen meedoen aan activiteiten kunnen er foto’s en filmopnames gebruikt worden die op deze website, of social media kanalen, geplaatst zouden kunnen worden, of die voor een persbericht in de krant gebruikt kunnen worden. Bij inschrijving geeft u automatisch toestemming voor gebruik van dit materiaal.
 6. Als kinderen mee mogen doen aan een activiteit gaan we er ook vanuit dat de kinderen alle aanwezig zijn tenzij er een geldige reden is voor afwezigheid. Wanneer kinderen niet aanwezig kunnen zijn, moeten zij zich afmelden voor de activiteit.
 7. Voor deze algemene voorwaarden geeft u automatisch toestemming bij inschrijving.
 8. Indien deze voorwaarden wijzigen zult u hiervan op de hoogte worden gebracht.